Biuro Podróży SONRISA, powstało w styczniu 2008 r. w Gdyni. Przez lata zbudowaliśmy ofertę z zakresu kompleksowej obsługi podróży. Dbamy o to aby nasi klienci nie martwili się o formalności związane z wyjazdem, świadcząc m. in. profesjonalne pośrednictwo wizowe do wszystkich krajów objętych tym obowiązkiem. Ponadto rezerwujemy bilety: lotnicze, kolejowe oraz promowe; rezerwujemy hotele, legalizujemy dokumenty oraz oferujemy polisy turystyczne. Ofertę biura uzupełnia sprzedaż wycieczek.

Kontakt
Śledź nas
GO UP
flagbialorus

Wizy Białoruś

Wiza białoruska w zależności od typu i kategorii występuje w wariantach jednokrotnego, dwukrotnego i wielokrotnego wjazdu. Jest wydawana na konkretne daty pokrywające się z zaproszeniem, polisą ubezpieczeniową oraz wnioskiem. Na Białoruś wyróżniamy wizy o charakterze turystycznym, prywatnym, biznesowym, tranzytowym oraz wizy dla kierowców przewożących towary samochodami ciężarowymi.

 

Poza wklejanymi wizami do paszportu istnieje również opcja ubiegania się o przepustki. Są one wysyłane drogą mailową. Przepustkę należy wydrukować, podpisać i posiadać przy sobie w trakcie całego pobytu na terytorium Białorusi. Przepustki jednokrotnego wjazdu umożliwiają maksymalnie do 15 dni pobytu w bezwizowej strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”.

 

Powyższa strefa „Brześć – Grodno” obejmuje:

 

Obwód Grodzieński:

– Rejon Grodzieński wraz z miastem Grodno

– Rejon Bierestowicki

– Rejon Wołkowyski

– Rejon Woronowski

– Rejon Szczuczyński

– Rejon Lidzki

– Rejon Świsłocki

 

Obwód Brzeski:

– Rejon Brzeski wraz z miastem Brześć

– Rejon Żabinkowski

– Rejon Kamieniecki łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej

– Rejon Prużański

Wiza turystyczna umożliwia wjazd na terytorium Białorusi w celach turystycznych. Jest to wiza jednokrotnego wjazdu (maksymalnie do 10 dni pobytu zgodnie z datami wpisanymi na wniosku wizowym, polisie ubezpieczeniowej oraz voucherze). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 10 dni
 • Tryb ekspresowy – 5 dni

Wymagane dokumenty

 • Komputerowo wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • Voucher turystyczny
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy. Uwaga: Konsulat honoruje tylko polisy następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 159 zł (tryb standardowy) lub 225 zł (tryb ekspresowy)

 • 25 USD (tryb standardowy) lub 50 USD (tryb ekspresowy) Opłata konsularna
 • 184,50 zł Voucher
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza biznesowa umożliwia wjazd na terytorium Białorusi w celach biznesowych (np. współpraca/rozmowy z kontrahentem białoruskimi, udział w targach, obsługa serwisowa). Występuje w wariantach jednokrotnego (maksymalnie do 30 dni pobytu)dwukrotnego (maksymalnie do 30 dni pobytu przewidziane na łącznie dwa wjazdy) oraz wielokrotnego wjazdu. W przypadku wiz wielokrotnego wjazdu wyróżniamy wizy krótkoterminowe 3-miesięczne (maksymalnie do 90 dni pobytu zgodnie z datami z wniosku, przewidziane łącznie na wszystkie wjazdy) oraz wizy długoterminowe 365-dniowe (maksymalnie do 90 dni pobytu zgodnie z datami z wniosku, przewidziane łącznie na wszystkie wjazdy). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 9 dni
 • Tryb ekspresowy – 4 dni

Wymagane dokumenty

 

Wizy jednokrotnego/dwukrotnego wjazdu (30 dniowe) oraz wielokrotna (do 90 dni)

 • Komputerowo wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • Zaproszenia od firmy białoruskiej
 • Polisa ubezpieczeniowa na czas ważności wizy. Uwaga, Konsulat honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

W przypadku wizy wielokrotnego wjazdu 365-dniowej dodatkowo:

 • Oryginał Zaproszenia od firmy białoruskiej
 • Kopia kontraktu między firmą białoruską i polską
 • Oryginał kontraktu pomiędzy firmą białoruską a polską (do wglądu)
 • Oryginał wypisu z rejestru działalności gospodarczej firmy z Białorusi
 • Co najmniej jedna wykorzystana wiza do Białorusi w paszporcie
 • Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 159 zł (tryb standardowy) lub 225 zł (tryb ekspresowy)

 

Opłaty konsularne:

25 euro – tryb normalny wiza jednokrotna

50 euro – tryb ekspresowy wiza jednokrotna

35 euro – tryb normalny wiza dwukrotna

70 euro – tryb ekspresowy wiza dwukrotna

60 euro – tryb normalny wiza wielokrotna

120 euro – tryb ekspresowy wiza wielokrotna

 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza prywatna przeznaczona jest dla osób wyjeżdżających na Białoruś w celach prywatnych np.odwiedziny u znajomych i rodziny, wizyty na grobach. Występuje w wariantach jednokrotnego oraz dwukrotnego wjazdu (maksymalnie do 30 dni pobytu, przewidziane łącznie na wszystkie wjazdy, zgodnie z datami z wniosku oraz polisy). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 9 dni
 • Tryb ekspresowy – 4 dni

Wymagane dokumenty

 • Komputerowo wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • skan paszportu obywatela Białorusi – strona ze zdjęciem i strona z meldunkiem
 • Opcjonalnie Konsulat może poprosić o odręcznie napisane zaproszenie od osoby zapraszającej z Białorusi
 • Polisa ubezpieczeniowa na czas ważności wizy. Uwaga, Konsulat honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 159 zł (tryb standardowy) lub 225 zł (tryb ekspresowy)

 

Opłaty konsularne:

25 euro – tryb normalny wiza jednokrotna

50 euro – tryb ekspresowy wiza jednokrotna

35 euro – tryb normalny wiza dwukrotna

70 euro – tryb ekspresowy wiza dwukrotna

 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza jednokrotna, dwukrotna i wielokrotna wydawana w przypadku tranzytu przez terytorium Białorusi. Ważna na daty docelowej wizy rosyjskiej plus maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem wizy do Rosji i 2 dni po jej zakończeniu. W przypadku wizy wielokrotnej każdorazowy pobyt maksymalnie do 2 dni.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 9 dni
 • Tryb ekspresowy – 4 dni

Wymagane dokumenty

 • Komputerowo wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • Ksero ważnej wizy państwa docelowego
 • Kopia biletu lotniczego lub kolejowego
 • Polisa ubezpieczeniowa na czas ważności wizy. Uwaga, Konsulat honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 159 zł (tryb standardowy) lub 225 zł (tryb ekspresowy)

 

Opłaty konsularne:

10 euro – tryb normalny wiza jednokrotna

20 euro – tryb ekspresowy wiza jednokrotna

15 euro – tryb normalny wiza dwukrotna

30 euro – tryb ekspresowy wiza dwukrotna

35 euro – tryb normalny wiza wielokrotna

70 euro – tryb ekspresowy wiza wielokrotna

 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza przeznaczona dla kierowców przewożących towary samochodami ciężarowymi. Występuje w wariantach wizy jednokrotnej, dwukrotnej i wielokrotnej. Ważna według dat podanych we wniosku wizowym (maksymalnie do 180 dni pobytu w przypadku wizy wielokrotnej rocznej).

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 9 dni
 • Tryb ekspresowy – 4 dni

Wymagane dokumenty

 • Komputerowo wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako kierowca
 • Podanie na papierze firmowym skierowanie do Ambasady Białorusi w Polsce  w Warszawie z prośbą o wydanie wizy
 • Ksero prawa jazdy
 • Kopia licencji na przewozy międzynarodowe
 • Pismo z ZMPD
 • Polisa ubezpieczeniowa na czas ważności wizy. Uwaga, Konsulat honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 159 zł (tryb standardowy) lub 225 zł (tryb ekspresowy)

 

Opłaty konsularne:

25 euro – tryb normalny wiza jednokrotna

50 euro – tryb ekspresowy wiza jednokrotna

35 euro – tryb normalny wiza dwukrotna

70 euro – tryb ekspresowy wiza dwukrotna

60 euro – tryb normalny wiza wielokrotna

120 euro – tryb ekspresowy wiza wielokrotna

 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Przepustki jednokrotnego wjazdu umożliwiają maksymalnie do 15 dni pobytu w bezwizowej strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”. Są one wysyłane drogą mailową. Przepustkę należy wydrukować, podpisać i posiadać przy sobie w trakcie całego pobytu na terytorium Białorusi.

 

Strefa „Brześć – Grodno” obejmuje:

 

Obwód Grodzieński:

– Rejon Grodzieński wraz z miastem Grodno

– Rejon Bierestowicki

– Rejon Wołkowyski

– Rejon Woronowski

– Rejon Szczuczyński

– Rejon Lidzki

– Rejon Świsłocki

Obwód Brzeski:

– Rejon Brzeski wraz z miastem Brześć

– Rejon Żabinkowski

– Rejon Kamieniecki łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej

– Rejon Prużański

 

Czas wyrabiania przepustki (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 5 dni

Wymagane dokumenty

 • Skan paszportu ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • Informacje dotyczące: terminu wjazdu, adresu zakwaterowania na Białorusi wraz z numerem telefonu do miejsca pobytu, nazwy przejścia granicznego przez który planowany jest wjazd na terytorium Białorusi
 • Polisa ubezpieczeniowa na czas ważności wizy (min. 10 tys. EUR KL). Uwaga, Konsulat honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe następujących towarzystw ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Axa, Europa.

Koszt wyrobienia przepustki

 

Nasze pośrednictwo – 100 zł

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się bezpośrednio z nami za pomocą formularza

  albo

  Zadzwoń do nas
  tel. 507-060-174
  tel. 501-757-990
  tel. 512-243-046