Biuro Podróży SONRISA, powstało w styczniu 2008 r. w Gdyni. Przez lata zbudowaliśmy ofertę z zakresu kompleksowej obsługi podróży. Dbamy o to aby nasi klienci nie martwili się o formalności związane z wyjazdem, świadcząc m. in. profesjonalne pośrednictwo wizowe do wszystkich krajów objętych tym obowiązkiem. Ponadto rezerwujemy bilety: lotnicze, kolejowe oraz promowe; rezerwujemy hotele, legalizujemy dokumenty oraz oferujemy polisy turystyczne. Ofertę biura uzupełnia sprzedaż wycieczek.

Kontakt
Śledź nas
GO UP
russian-flag-151947920021T

Wizy Rosja

Wiza rosyjska w zależności od typu i kategorii występuje w wariantach jednokrotnego, dwukrotnego i wielokrotnego wjazdu. Jest wydawana na konkretne daty pokrywające się z zaproszeniem/voucherem turystycznym, polisą ubezpieczeniową oraz wnioskiem.

Poza wklejanymi wizami do paszportu istnieje również opcja ubiegania się o e-wizy. Są one wysyłane drogą mailową. E-wizy jednokrotnego wjazdu umożliwiają do 8 dni pobytu w jedym z wybranych obszarów: Obwód Kalningradzki, Petersburg i Obwód Leningradzki oraz rosyjski Daleki Wschód.

 

Uwaga:

 1. Konsulat Rosyjski honoruje tylko polisy ubezpieczeniowe z KL min. 30 000 EUR.
 2. Zdjęcie do wizy nie może być starsze niż 6 miesięcy.
 3. Przy zaproszeniach FMS, nie ma wymogu udokumentowania swojego pobytu w Rosji w ostatnich 12 miesiącach w przeciwieństwie do zwykłych zaproszeń na papierze firmowym (dot. rocznych wiz wielokrotnych).
 4. Zwykłe zaproszenie firmowe można przesłać w dobrej jakości drogą mailową jednak zaproszenie FMS musi zostać dostarczone w oryginale.
 5. W przypadku wiz turystycznych na Kaukaz należy liczyć się z wydłużonym trybem wizowania, który wynosi odpowiednio od 8 do 10 dni roboczych.
 6. Konsulatowi przysługuje prawo do odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.

Wiza turystyczna umożliwia wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej w celach turystycznych. Występuje w wariantach jednokrotnego oraz dwukrotnego wjazdu (maksymalnie do 30 dni pobytu zgodnie z datami wpisanymi na wniosku wizowym, polisie oraz voucherze). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Uwaga: w przypadku wyjazdów powyżej 13 dni, należy przedstawić opłaconą rezerwację hotelową za cały pobyt (wymagany rachunek).

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • Voucher turystyczny
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 167 zł

 • 150 zł Opłata konsularna
 • 125 zł Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 100 zł Voucher
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza biznesowa umożliwia wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej w celach biznesowych (np. współpraca/rozmowy z kontrahentem rosyjskim, udział w targach, obsługa serwisowa). Występuje w wariantach jednokrotnegodwukrotnego oraz wielokrotnego wjazdu. W przypadku wiz jednokrotnego i dwukrotnego wjazdu maksymalnie do 90 dni pobytu zgodnie z datami z zaproszenia. W przypadku wizy wielokrotnej rocznej i dwuletniej maksymalnie 180 dni pobytu w przeciągu roku (po 90 dni na każde pół roku).  Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

Wizy jednokrotne i dwukrotne na podstawie zwykłego firmowego zaproszenia:

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni

Wizy wielokrotne na podstawie zwykłego firmowego zaproszenia:

 • Tryb standardowy – 10 dni

Wizy jednokrotne, dwukrotne, wielokrotne na podstawie zaproszenia FMS:

 • Tryb ekspresowy – 1-2 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • Zaproszenie wydane przez rosyjski MSZ (FSM) lub firmę rosyjską na papierze firmowym
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą  (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)
 • W przypadku wizy 365-dniowej – kopia wykorzystanej wizy do Rosji (w ciągu ostatniego roku)
 • W przypadku wizy 2-letniej – kopia co najmniej jednej wykorzystanej wizy rocznej do Rosji

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 197 zł tryb standardowy, 249 zł tryb ekspresowy

 • 159 zł (tryb standardowy)/ 301 zł (tryb ekspresowy) Opłata konsularna
 • 130 zł (tryb standardowy)/ 230 zł (tryb ekspresowy) Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza prywatna przeznaczona jest dla osób wyjeżdżających do Rosji w celach prywatnych np.odwiedziny u znajomych i rodziny. Występuje w wariantach jednokrotnego oraz dwukrotnego wjazdu (maksymalnie do 90 dni pobytu zgodnie z datami z zaproszenia). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • Zaproszenie FMS
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 197 zł tryb standardowy, 249 zł tryb ekspresowy

 • 159 zł (tryb standardowy)/ 301 zł (tryb ekspresowy) Opłata konsularna
 • 130 zł (tryb standardowy)/ 230 zł (tryb ekspresowy) Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza jednokrotna lub dwukrotna wydawana w przypadku tranzytu przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Umożliwia do 10 dni pobytu (w jedną stronę) w zależności od wybranego środka transportu.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • podanie w sprawie wydania wizy tranzytowej z uwzględnieniem: danych paszportowych, nr. rej. samochodu, koloru nadwozia, dokładnej informacji o trasie podróży (licząc 500 km na dobę)
 • Ważna wiza do kraju docelowego
 • Bilet lotniczy lub kolejowy lub kopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 197 zł

 • 150 zł Opłata konsularna
 • 125 zł Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza humanitarna przeznaczona jest dla osób odwiedzających Rosję w ramach działalności naukowej, artystycznej oraz kulturowej. Występuje w wariantach jednokrotnego, dwukrotnego (maksymalnie do 90 dni pobytu zgodnie z datami z zaproszenia) oraz wielokrotnego wjazdu (maksymalnie 180 dni pobytu w roku, 90 dni na każde półrocze). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym. W przypadku trybu ekspresowego aplikującego obowiązuje opłata konsularna.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

Wizy jednokrotne i dwukrotne na podstawie zwykłego zaproszenia na papierze firmowym:

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni

Wizy wielokrotne na podstawie zwykłego zaproszenia na papierze firmowym::

 • Tryb standardowy – 10 dni

Wizy jednokrotne, dwukrotne, wielokrotne na podstawie zaproszenia FMS:

 • Czas oczekiwania – 1-2 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • Zaproszenie
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 197 zł

 • 290 zł Opłata konsularna (tylko w przypadku trybu ekspresowego)
 • 125 zł Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

Wiza pracownicza wydawana jest osobom zamierzającym podjąć pracę na terenie Federacji Rosjskiej. Występuje w wariantach jednokrotnego, dwukrotnego (maksymalnie do do 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej) oraz wielokrotnego wjazdu (maksymalnie do 3 lat zgodnie z zaproszeniem). Wizę można wyrobić zarówno w trybie standardowym jak i ekspresowym.

 

Czas wyrabiania wizy (liczony od momentu przyjęcia dokumentów w konsulacie)

 • Tryb standardowy – 7 dni
 • Tryb ekspresowy – 3-4 dni (w szczególnych wypadkach 1-2 dni)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niż 6 miesięcy
 • Zaproszenie FMS
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku zakażenia wirusem HIV potwierdzone przez polska placówkę

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 197 zł tryb standardowy, 249 zł tryb ekspresowy

Opłata konsularna liczona wg. taryfy:

jednokrotna (zw/ex) – 300/599 zł
dwukrotna (zw/ex) – 480/959 zł
wielokrotna (zw/ex) – 899/1799 zł

 • 130 zł (tryb standardowy)/ 230 zł (tryb ekspresowy) Obowiązkowa opłata Rosyjskiego Centrum Wizowego
 • 33,5 zł Standardowa przesyłka kurierska w jedną stronę

E-wiza upoważnia do przebywania na wybranych obszarach terytorium Federacji Rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki, Petersburg i Obwód Leningradzki oraz obszary rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Jest to wiza jednokrotna, ważna do 30 dni (umożliwiająca pobyt maksymalnie do 192 godzin) wydawana w celach turystycznych, biznesowych oraz humanitarnych.

Uwaga: o e-wizę nie można aplikować wcześniej niż na 20 dni bezpośrednio przed planowaną podróżą.

 

Czas wyrabiania wizy 

 • Tryb standardowy – do 7 dni

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wizowy
 • Paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • Skan 1 kolorowego aktualnego zdjęcie paszportowego, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) nie starsze niź 6 miesięcy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 77 zł

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się bezpośrednio z nami za pomocą formularza

[contact-form-7 id=”6″]
albo

Zadzwoń do nas
tel. 507-060-174
tel. 501-757-990
tel. 512-243-046