Biuro Podróży SONRISA, powstało w styczniu 2008 r. w Gdyni. Przez lata zbudowaliśmy ofertę z zakresu kompleksowej obsługi podróży. Dbamy o to aby nasi klienci nie martwili się o formalności związane z wyjazdem, świadcząc m. in. profesjonalne pośrednictwo wizowe do wszystkich krajów objętych tym obowiązkiem. Ponadto rezerwujemy bilety: lotnicze, kolejowe oraz promowe; rezerwujemy hotele, legalizujemy dokumenty oraz oferujemy polisy turystyczne. Ofertę biura uzupełnia sprzedaż wycieczek.

Kontakt
Śledź nas
GO UP
USAflag

Wizy USA

Począwszy od 11 listopada 2019 r. Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP). W związku z tą sytuacją, osoby podróżujące do USA w celach turystycznych/biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą już dłużej aplikować o wizę amerykańską zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Chcąc skorzystać z VWP zobowiązane są jednak do rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA). Osoby przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w innym celu lub planujące dłuższy pobyt niż 90 dni muszą nadal posiadać ważną wizę wydaną przez odpowiednią placówkę konsularną. Uzyskanie wizy na granicy jest niemożliwe. Osoby, które posiadają ważną wizę amerykańską nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

Należy pamiętać iż aby uzyskać autoryzację ESTA należy aplikować minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem. ESTA uprawnia do wielokrotnego wjazdu, jest ważna przez dwa lata od daty wydania i uprawnia maksymalnie do 90 dni pobytu na terenie USA. Jednak w sytuacji, gdy paszport osoby podróżującej straci ważność w ciągu dwóch lat, ważność autoryzacji ESTA będzie ograniczona ważnością tego paszportu. Należy mieć na uwdze, iż oficer emigracyjny na lotnisku ma zawsze możliwość skrócenia maksymalnej ilości dni pobytu osoby podróżującej do USA

W ramach autoryzacji ESTA możliwe są podróże o charakterze turystycznym, biznesowym (konferencje, spotkania z klientami) oraz prywatnym np. odwiedzin rodziny i bliskich. Uwaga, osoby, które po 1 marca 2011 r. były w Iranie, Iraku, Jemenie, Korei Północnej Libii, Somalii, Sudanie lub Syrii, muszą aplikować o wizę w Ambasadzie

 

Czas wyrabiania wizy

 • Tryb standardowy – 3 dni

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek wizowy
 • skan pierwszej strony paszportu

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 150 zł

 • 14 USD opłata za wydanie autoryzacji ESTA

Wiza turystyczna/biznesowa o oznaczeniu B1/B2 to wiza wklejana bezpośrednio do paszportu. Jest to wiza wielokrotnego wjazdu o ważności 10 lat. Ilość dni pobytu określa urzędnik na granicy. Należy jednak pamiętać, iż konsulat USA zastrzega sobie prawo do skrócenia ważności wizy, zmiany wnioskowanej krotności oraz odmowy jej wydania w zależności od okoliczności. Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych i biznesowych mogą aplikować o ten rodzaj wizy w sytuacji, gdy nie spełniają warunków niezbędnych do przyznania autoryzacji ESTA np. czas ich pobytu na terenie USA jest dłuższy niż 90 dni.

 

Czas wyrabiania wizy

 • Tryb standardowy – 3 dni (na czas ten składa się usługa wypełnienia wniosku elektronicznego, założenie profilu dla klienta oraz umówienie na spotkanie z konsulem w wybranej placówce konsularnej). Uwaga, do czasu podanego wyżej należy doliczyć dodatkowy czas związany z oczekiwaniem na spotkanie (zależnym od wolnych terminów) oraz późniejszym odesłaniem przez kuriera paszportu pod wskazany adres.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek wizowy
 • skan pierwszej strony paszportu
 • zdjęcie w formie elektronicznej w formacie do wizy amerykańskiej 2” x 2” (5 cm x 5 cm)
 • zaproszenie z USA i pismo delegujące z firmy (w przypadku wizy o charakterze biznesowym)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 337 zł

 • 160 USD opłata konsularna
 • 47,7 zł płatne u kuriera przy odbiorze paszportu

Wiza C1/D skierowana jest do członków załogi statków i samolotów. Członkowie załogi samolotu lub statku przekraczającego terytorium lub wody terytorialne Stanów Zjednoczonych zobowiązani są do posiadania wizy typu C-1/D, jednakże członkowie załóg zatrudnieni na pokładzie jednostek na szelfie kontynentalnym mogą kwalifikować się do otrzymania wizy B-1 zamiast wizy D.

 

Czas wyrabiania wizy

 • Tryb standardowy – 3 dni (na czas ten składa się usługa wypełnienia wniosku elektronicznego, założenie profilu dla klienta oraz umówienie na spotkanie z konsulem w wybranej placówce konsularnej). Uwaga, do czasu podanego wyżej należy doliczyć dodatkowy czas związany z oczekiwaniem na spotkanie (zależnym od wolnych terminów) oraz późniejszym odesłaniem przez kuriera paszportu pod wskazany adres.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek wizowy
 • skan pierwszej strony paszportu
 • zdjęcie w formie elektronicznej w formacie do wizy amerykańskiej 2” x 2” (5 cm x 5 cm)
 • o ile dotyczy, książeczka marynarska obowiązująca ponad datę ważności umowy o pracę oraz wszystkie poprzednie książeczki marynarskie. Jeśli członkowie załogi nie mogą dostarczyć książeczki z powodu jej utraty, muszą przedłożyć oficjalny raport dotyczący utraty.
 • opcjonalnie: wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w poparciu informacji, które przedłożyło się urzędnikowi konsularnemu (np. pismo z agencji lub od armatora rejsu potwierdzające fakt zatrudnienia na pokładzie statku)

Dokumenty do pobrania

Koszt wyrobienia wizy

 

Nasze pośrednictwo – 337 zł

 • 160 USD opłata konsularna
 • 47,7 zł płatne u kuriera przy odbiorze paszportu

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się bezpośrednio z nami za pomocą formularza

[contact-form-7 id=”6″]
albo

Zadzwoń do nas
tel. 507-060-174
tel. 501-757-990
tel. 512-243-046